Brazylia krajem biednym

Brazylia z jednej strony cieszy się ogromną popularnością, przede wszystkim ze względu na piłkę nożną, która stała się symbolem narodowym Brazylii, z drugiej zaś strony poprzez dochody, jakie piłka nożna w tym kraju przynosi. Trzeba jednak wspomnieć, ze Brazylia, w niektórych regionach, jest krajem bardzo biednym, mimo iż posiada ogromne hektary ziemi. Większość z tych ziem to przecież puszcze, które zupełnie nie nadają się do uprawy. Oczywiście wielki świat współczesnych miast brazylijskich, przedstawiony w sposób bardzo swoisty, w dużej mierze stanowi o pewnym bogactwie tego świata. Jednak wiejska ludność, w dużej mierze Indian, którzy zamieszkują mniejsze zakątki Brazylii, a właściwie peryferie brazylijskich miast nie jest tak bogata, jak wielmożni tego państwa. Brazylia ogromną cześć swoich dochodów wydaje na piłkę nożną, gdyż dziedzina ta przynosi ogromne dochody. Niestety nie wszystkie dziedziny życia w Brazylii są tak bardzo rozchwytywane przez co i budżet przeznaczany na te cele nie jest zbyt wysoki. Sama uprawa w tych warunkach atmosferycznych czasami bywa dość nieprzyjazna, przez co wzmaga się bieda w tym kraju. Ogromnym problemem są skupiska ludzi, którzy zamieszkują „łatane” osiedla, na których domek stoi na domku, jeśli oczywiście taki splot z kilku blach można nazwać domem. Mimo ogromnych dochodów, jakie Brazylia otrzymuje ze sportu, nie zauważa się biedoty, która zamieszkuje niektóre dzielnice brazylijskich miast.