Gospodarka ekonomiczna Brazylii

Pisząc o Brazylii trzeba także wspomnieć o jej gospodarce. Jest to największa gospodarka Ameryki Południowej. Analitycy cały czas przeprowadzają badania na temat tego czy gospodarka ta może kiedyś stać się czwartą największa gospodarką na całym świecie zaraz po Stanach Zjednoczonych, Indiach oraz oczywiście Chinach. Gospodarka Brazylii głównie opiera się na świadczeniu usług. W kraju tym intensywnie pracują kopalnie oraz wydobycia. Głównie wydobywa się ropę naftową, gaz ziemny, rudę żelaza (drugie miejsce na świecie pod względem wydobycia), węgiel kamienny, cynę, chrom, siarkę, miedź, sól kamienna. Bardzo ważnym aspektem jest także energetyka. Brazylia jest jednym z największych producentów energii z odnawialnych źródeł energii. Odnawialne źródła energii to takie, których użytek nie jest związany z długotrwałym deficytem. Odnawiają się w krótkim czasie. Energię pozyskaną z odnawialnych źródeł energii nie należy mylić z energią, która jest czerpana ze środowiska naturalnego. Najważniejszym odnawialnym źródłem energii jest energia grawitacyjna wody. W 2011 roku odpowiadała ona za 75% energii z odnawialnych źródeł. W dzisiejszych czasach odnawialne źródła energii odpowiadają za 8% światowego zużycia energii. Jak widać gospodarka ekonomiczna Brazylii jest bardzo rozbudowana. Nie dość, że bardzo prężnie działają kopalnie, które wydobywają surowce naturalne to także kraj używa energii odnawialnej, aby nie niszczyć środowiska naturalnego.