Jak dzieci i młodzież spędzają czas wolny od szkoły

Jak dzieci i młodzież spędzają czas wolny od szkoły

Coraz mniej polskich dzieci i młodzieży korzysta z turystyki wypoczynkowej podczas wakacji, ferii zimowych. Ze względu na pogarszającą się sytuację ekonomiczną – niskie pensje, brak pracy jednego z rodziców, często wakacje spędzane są w miejscu zamieszkania. Dzieci ze szkół podstawowych wiosną wyjeżdżają na tzw. zielone szkoły, odpłatność za wyjazd jest nie duża, czasem więc jest to jedyna w roku możliwość wyjazdu dla dziecka. Choć i w tym przypadku są rodziny, których i tak nie stać na opłacenie dzieciom zielonej szkoły. Tym, którzy zostają w mieście, miasta zapewniają tzw. półkolonie, czyli dwutygodniowe turnusy, podczas których dzieci mają zapewnioną opiekę, razem z opiekunami idą na basen, organizowane są podmiejskie wycieczki. Jednak dziecko może skorzystać z takiej formy wypoczynku skorzystać tylko jeden raz podczas wakacji. Młodzież organizuje sobie wyjazdy samodzielnie, uprawiając turystykę pieszą, biorąc ze sobą namioty – jest to dość tania forma turystyki, biorąc pod uwagę, że jedzenie można sobie samemu przygotować na kuchence turystycznej, lub ognisku. Starsza młodzież chętnie podejmuje pracę podczas wakacji. W grę wchodzą wyjazdy zagraniczne, gdzie przez miesiąc czy dwa zajmują się pracą, pozostały czas przeznaczając na zwiedzanie danego miejsca. Bieżący rok pokazuje, że turystyka w Polsce zmienia się – tylko niecałe dwa miliony Polaków zdecydowało się na wycieczkę zagraniczną, pozostałe około dziesięciu milionów preferuje wakacje w kraju.