Jak wygląda turystyka polskich dzieci i młodzieży

Jak wygląda turystyka polskich dzieci i młodzieży

Wakacje, ferie, przerwy świąteczne – to czas wolny od nauki, który powinien być spędzony przez dzieci i młodzież aktywnie i rekreacyjnie, aby mogły odpocząć od nauki i nabrać sił do dalszej pracy. Często rodzice również biorą urlopy wypoczynkowe w tym samym okresie, aby móc wyjechać wspólnie z dziećmi. Dla wielu rodzin wyjazd kilku osób jest sporym wyzwaniem finansowym, a biorąc pod uwagę nasze warunki ekonomiczne, systematycznie spada ilość dzieci i młodzieży korzystających z wyjazdowego wypoczynku. Ogólny udział w turystyce dzieci poniżej czternastego roku życia wynosi około 35%, ale już w wyjazdach tygodniowych bierze udział nieco ponad 20% dzieci. Młodzież powyżej piętnastego roku życia, to około 70% ogólnej grupy wiekowej. Jest to grupa dwa razy większa niż dzieci, ale młodzież w tym wieku z reguły samodzielnie organizuje sobie wyjazdy turystyczne. Jak widać po przytoczonych procentach udziału dzieci i młodzieży w turystyce, sytuacja nie jest najlepsza. W przypadku rodzin wielodzietnych, coraz częściej dochodzi do sytuacji, że dzieci spędzają wakacje po prostu w domu. Wysłanie trójki dzieci nawet na tygodniowy wyjazd stanowi coraz większy problem. Niektóre zakłady pracy mają fundusze socjalne i dofinansowują wakacyjne wyjazdy raz w roku, ale w przypadku gdy tylko jedno z rodziców ma pracę i tak wyjazd nie jest możliwy do zrealizowania.