Japonia godna poznania

Japonia jest zróżnicowana, nie tylko ze względu na fakt, iż rozsiana jest na wyspach, ale również każda z wysp podzielona jest na mniej lub bardziej zurbanizowane strefy, a także na tereny, które nie nadają się do zamieszkania. Najbardziej zamieszkiwane są wybrzeża, szczególnie na południu wyspy Honsiu. Określa się te tereny jako permanentne miasto – które rozciąga się wzdłuż niemal całej linii brzegowej. Ten obszar określany jest również jako najbardziej rozwinięty przemysłowo, ale także rolniczo. Jeżeli zależy nam na spokojnych i mało zurbanizowanych okolicach – powinniśmy zdecydować się na pobyt na Sikoku i Hokkaido. Ze względu na oddalenie od stolicy jest to niewątpliwie bardziej spokojny rejon. Japonia jest państwem wyspiarskim, rozciąga się ona na około 3800 kilometrów. Cały archipelag obejmuje 4000 wysp i wysepek różniących się znacznie wielkością od siebie. Japonia jest krajem o dużej aktywności sejsmicznej, wpływa na to jej lokalizacja oraz pochodzenie wulkaniczne. Japonia znajduje się bowiem w tak zwanej strefie ognia. Na terenie kraju znajduje się ponad 30 aktywnych wulkanów. Mają one klasyczny kształt stożka. Japonia jest jednym z najbardziej wulkanicznych państw na świecie. Warto wiedzieć, iż na terenie Japonii znajduje się blisko 20 tysięcy gorących źródeł. Ich największe skupiska znajdują się na Hokkaido, Kiusiu oraz Honsiu.