Kopenhaga znów na czele

W nowoczesnych miastach coraz ważniejsze staje się odpowiednie poszanowanie naturalnego otoczenia. Nie tylko ruchy proekologiczne zabiegają o to, by w miastach porządkować i aranżować przestrzenie zielone tak, by zachęcały do spędzania czasu w sposób aktywny. Dzisiaj trendy te stają się popularne nie tylko na zachodzie – modę na mądre komponowanie miasta z naturą zapoczątkowała Dania, obawiająca się negatywnych skutków zabudowania Kopenhagi. W mieście portowym, gdzie każdy hektar ziemi ma kolosalne znaczenie dla funkcjonowania całej aglomeracji, przy dodatkowo wysokich rocznych opadach atmosferycznych – mądre budowanie dróg i domów stało się kluczem do sukcesu. Obywatele miasta sami zaangażowali się w projekt usprawniania i podnoszenia funkcjonalności swojego miasta chociażby poprzez masowe zazielenianie własnych dachów. W ten sposób w mieście, gdzie trzeba pogodzić się z brakami zieleni powstała taka powierzchnia dodatkowej zieleni, że opady jeszcze niedawno zagrażające całej aglomeracji dzisiaj w dużej mierze są wchłanianie przez ogródki zlokalizowane na dachach kopenhaskich domów. Oprócz wyraźnych względów ekologicznych i podniesieniem bezpieczeństwa udaje się też w taki sposób zyskać miastu kolejną rozpoznawalną cechę, o której mówią wszystkie przewodniki turystyczne i internetowe.