Nowe północne miasta

Północna Europa staje się coraz ciekawszym kierunkiem turystycznym, jako kontrapunkt do wielowiekowej tradycji wyjeżdżania na południe. Europa to kontynent wyjątkowo zróżnicowany pod względem językowym czy kulturowym, ale cywilizacyjnie czerpiąca z tych samych korzeni. Dzięki temu turyści z Europy dość chętnie i otwarcie przemieszczają się pomiędzy państwami, odkrywając uroki obcych sobie do tej pory metropolii. Dzięki stosunkowo rozwiniętej infrastrukturze transportowej, podróżowanie samochodem a tym bardziej pociągiem oraz samolotem – jest bardzo proste, szybkie i opłacalne. Jednym z ulubionych regionów europejskiej północy jest Skandynawia, która w ostatnich dekadach bardzo zyskała na renomie, zwłaszcza turystycznej. Wśród miast skandynawskich najbliżej serca Europy zlokalizowana jest Kopenhaga, prawdziwie nowoczesne miasto o historii portowej i wyjątkowej architekturze. Jak na największe miasta północy, Kopenhaga liczy stosunkowo niewielu mieszkańców, ale jest miastem bardzo zaawansowanym technologicznie. Pozycja jednego z najważniejszych portów wodnych całej Europy Środkowej zagwarantował stolicy Danii unikalne miejsce w światowym biznesie i zagwarantował stały dopływ pieniędzy. Te wykorzystane zostały przede wszystkim na poprawienie projektów infrastrukturalnych i unowocześnienie komunikacji.