Obraz Polaka

Obraz Polaka

Dwadzieścia lat temu w pięciu krajach Europy Zachodniej, spytano reprezentatywną grupę ludzi o to, jak oceniają Polaków. Nie trudno się domyśleć, że to, co można było wtedy o nas usłyszeć, nie polepszało nam samopoczucia. Reasumując, uważano nam za pijaków, leni i złodziei. Trzeba przyznać, że na taki obraz w oczach reszty kontynentu, sami sobie zapracowaliśmy. Jednakże nie ma co się smucić, bowiem niedawno znów zadano ludziom takie samo pytanie. Tym razem odpowiedzi, jakie padały z ich ust, mogą napawać nas dumą. Według ankietowanych, jesteśmy pracowici i coraz lepiej prezentujemy się na zewnątrz. Jednakże najbardziej zadziwiającym było stwierdzenie, że bardzo lubimy podróżować. Faktycznie, co roku ponad osiem milionów rodaków odbywa długie podróże, żeby poza granicami naszego kraju odpoczywać, zarówno latem jak i zimą. Jednak mało który Polak sam o sobie powiedziałby, że pochodzi z kraju, gdzie uwielbia się podróże. Rzeczywistość jednak pokazuje, że sporo może być w tym racji. Według obliczeń, przynajmniej raz w roku co ósmy rodak opuszcza granice naszego kraju w celach niezarobkowych, tylko czysto turystycznych. Nasi zachodni sąsiedzi są na tym polu nie do pokonania, bowiem co drugi statystyczny Niemiec wypoczywa podobnie. Należy w tym miejscu zwrócić uwagę na różnice, jakie dzielą nas od Berlina, zarówno pod względem zarobków jak i opieki socjalnej. Bardziej wiarygodnie będzie porównać nas z naszymi południowymi sąsiadami, Czechami. Tam co siódmy obywatel opuszcza kraj, żeby udać się na wakacje. Jak widać współczynnik ten jest podobny, ale w porównaniu z pozostałymi krajami Europy Wschodniej i Centralnej, jesteśmy w ścisłej czołówce.