Przepisy prawne w Brazylii

Jak wiadomo bardzo często możemy usłyszeć o tym, że jakiś turysta został zatrzymany na brazylijskim lotnisku. Bardzo często są to osoby przenoszące narkotyki. I tutaj nie raz może okazać się, że tego typu chęć zarobienia pieniędzy nie okaże się dobrym pomysłem. Bowiem na nielegalny wywóz czy tez i przywóz narkotyków może grozić nam aż do 12 lat. Najmniejsza kara to 4 lata, ale jak się nie raz okazuje pobyt w takim więzieniu na terenie Brazylii nie będzie należał do łatwych. Bowiem więzienia w Ameryce Południowej nalezą do jednych z najcięższych i raczej nikt mile nie będzie wspomniał swego pobytu. Oczywiście jak się nie raz okazuje wcale nie musimy świadomie przemycać narkotyk. Bardzo często, bowiem osoby związane z takim światem przestępczym wybierają sobie osoby i to inne nieświadomie przewożą w swych torbach pewne ilości narkotyków. Jednak jak się okazuje, mimo, że takich sytuacji na terenie Brazylii jest bardzo dużo prawo nadal stoi po stronie takich zorganizowanych grup. I dlatego też należy zachować bardzo duża ostrożność podczas wyprawy samolotem. Co ważne nie należy brać od nikogo nieznanych nam przesyłek nawet, gdy miało by to być na krotki czas. Również istotne jest to by wiedzieć, że w Brazylii jest bardzo rygorystyczne praw względem przyrody. I złamanie tych zasad może mieć dla nas bardzo złe skutki.