Religia w Brazylii

Religia jest niezwykle ważną częścią życia wszystkich Brazylijczyków. Biorą oni czynny udział w życiu swoich parafii. Okazuje się, że kościół katolicki w Brazylii jest największą na całym świecie wspólnotą wyznawców narodowych. W Brazylii znajduje się około 63 procent katolików. Nieco mniejsza jest ilość praktykujących katolików. Najpopularniejszym symbolem Brazylii jest ogromny pomnik Chrystusa Odkupiciela, który góruje nad miastem Rio de Janeiro. Jest to także jeden z symboli wiary oraz mobilizacji wśród wiernych, ponieważ pomnik ten w całości został wybudowany z datków wiernych zbieranych w kościołach na całym terenie Rio de Janeiro. W kraju tym znajduje się także duży odsetek zielonoświątkowców. Jest to 14,7 procenta. Głównie są to katolicy, którzy zmieniają swoje wyznanie. W Brazylii znajduje się także 8 procent protestantów. Duża jest także ilość osób nie wyznających żadnej religii. Jest to około 7-10 procent całego społeczeństwa Brazylii. Mniejszy odsetek stanowią osoby o innych wyznaniach, między innymi spirytualiści, którzy stanowią 1,4 procent, buddyści, którzy stanowią jedynie 0,2 procent, a także inne religie. Jest to odsetek 1,7 procenta. Wszystkie dane dotyczące religii występujących na terenie Brazylii pochodzą z ostatnich badań, jakie zostały wykonane w 2010 roku.