Turystyka w Unii Europejskiej

Kiedy w 2004 roku Polska wstąpiła do Unii Europejskiej, chyba nikt nie spodziewał się, że automatycznie wzrośnie liczba osób podróżujących. Rozkwit zwłaszcza polskiej turystyki nastąpił wówczas, kiedy do naszego kraju można było dostać się bez kontroli celnej. Oczywiście dzięki temu w naszym kraju zamieszkało wielu cudzoziemców. Mimo wszystko bardzo ważną rolę odegrały kontakty międzynarodowe, dzięki którym zaczęła rozwijać się polska gospodarka. Turyści zaczęli napływać do Europy w bardzo szybkim tempie, przede wszystkim z powodu ekskluzywnych cen. Mieszkańcy Australii i Ameryki stali się najczęstszymi osobami, które odwiedzały Europę. Należy pamiętać, że przed 1989 rokiem nie wszędzie można było pojechać, dlatego dziś ludzie z całego świata korzystają z okazji i poznają Europę. Przez wiele lat Polska czuła się gorszym narodem. Współcześnie zdajemy sobie sprawę z tego, że jesteśmy na takim samym poziomie cywilizacyjnym, co reszta Europy. To sprawia, że nasz kraj odwiedzają inni Europejczycy. Dzień, kiedy przystąpiliśmy do Unii Europejskiej stał się początkiem nowej formy turystyki, która nie oferuje biernego spędzania czasu na plaży, ale przede wszystkim aktywne poznawanie aspektów kulturologicznych wszystkich rejonów Europy. Co jest bardzo aktywnie popierane, zwłaszcza przez osoby z innych kontynentów.