Wyjazdy o charakterze religijnym, czyli turystyka religijna

Wyjazdy o charakterze religijnym, czyli turystyka religijna

Wyjazdy naszych rodaków do Ziemi Świętej od lat cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem. Powstały odrębne biura podróży, które zajmują się tylko i wyłącznie organizacją turystyki religijnej i pielgrzymkowej. Choć cel wyjazdów o znaczeniu religijnym i pielgrzymkowym jest zbliżony, wykazują one pewne różnice. Turystyka pielgrzymkowa polega na wyjeździe grupy turystów w ściśle określonym celu, związanym z osobistymi intencjami – do jednego lub większej ilości ośrodków kultu religijnego, w celu złożenia modlitwy dziękczynnej, proszącej, odczucia szczególnej atmosfery. Turystyka religijna także jest związana z miejscami kultu religijnego, ale również ma znaczenie poznawcze, kulturowe.Turyści nie tylko uczestniczą w wydarzeniach religijnych, ale zwiedzają miejsca, w których one występują. Poznają daną społeczność, jej życie, obyczajowość, kulturowość, poznają zabytki nie tylko te związane z kultem religijnym, ale historyczne, związane z wydarzeniami występującymi w przeszłości w danym kraju. Ponadto, turyści mają czas przeznaczony na rekreację, odpoczynek. Często są to wycieczki objazdowe, łączące doznania religijne z poznawczymi. Bardzo często, aby obniżyć koszt wyjazdów religijnych, pielgrzymkowych, organizowane są one nie przez biura podróży, ale przez miejscowe parafie – zakwaterowanie w domach pielgrzymów czy na terenie klasztorów znacznie obniżają ceny wyjazdu.