Zarządzanie turystyką – wiedza potrzebna wszystkim tym, którzy turystyką się zajmują

Zarządzanie turystyką – wiedza potrzebna wszystkim tym, którzy turystyką się zajmują

Współczesna turystyka tak się rozrosła, że pewne tematy trzeba ogarnąć, uporządkować i zamknąć w odpowiednich ramach. Ludzie odpowiedzialni za rozwój turystyki muszą mieć wytyczne, narzędzia do kierowania turystyki na swoim terenie, na właściwe tory i we właściwym kierunku. Dla przykładu – jeżeli mając świetne tereny rekreacyjne nie wykorzystamy ich w turystyce, a wszystkich turystów będziemy kierować na zwiedzanie miasta, w pewnym momencie turyści będą znudzeni monotonnym programem turystycznym. Teoretycznie, zarządzanie turystyką można podzielić na cztery części – wiedza i zarządzanie systemem turystyki, zarządzanie przedsiębiorstwami turystycznymi, dzisiejsze problemy zarządzania turystyką, turystyka a ekologia i środowisko. Nauka zarządzania turystyką definiuje i określa poszczególne kategorie i gatunki turystyki, mówi o zarządzaniu świadczeniami hotelarskimi, liniami lotniczymi w powiązaniu z turystyką, omawia zagadnienia związane z zasobami ludzkimi w turystyce, marketingiem, prawem i finansami, omawia także bilans zysków i strat w turystyce. Każdy z powyższych tematów bardzo szczegółowo omawia poszczególne działania, obowiązki, związane z turystyką. Ponieważ turystyka w Polsce rozwija się bardzo dobrze, koniecznym było zebranie wszystkich tematów, zagadnień w jeden tematyczny dział, który stał się już kierunkiem na kilku wyższych uczelniach. Należy mieć nadzieję, że absolwenci, którzy nabędą tę wiedzę będą rozwijać turystykę polską w dobrym kierunku i we właściwy sposób.