Geologiczna budowa Brazylii

Całe wybrzeże Brazylii jest umiejscowione na południowo-amerykańskiej platformie prekambryjskiej. Fundament w różny sposób tworzy kompleks zmetamorfizowanych skał. Podłoże tworzy tarcza gujańska oraz tarcza brazylijska. Na terenie Brazylii występują w znacznym stopniu obniżenia tektoniczne, są to tak zwane syneklizy. Synkeliza to część platformy prekambryjskiej, gdzie następuje obniżenie podłoża krystalicznego. Istnieją skały pochodzące z różnych okresów geologicznych. Brazylia cechuje się występowaniem bardzo licznych minerałów i paliw kopalnych, które są związane z procesami geologicznymi jakie miały miejsce na starych geologicznych formacjach. We wschodniej części kraju występują złoża ropy naftowej oraz gazu ziemnego. Brazylia jest krajem wyżynnym. Na terytorium Brazylii leży niewielka część wyżyna Gujańskie, na której znajduje się szczyt nazywany Pico da Neblina o wysokości 3014 metrów nad poziomem morza. Od razu możemy sobie wyobrazić jak naprawdę wygląda piękny kraj jakim jest Brazylia. Każdy podróżnik powinien w końcu trafić do tego kraju, aby podziwiać piękno natury jakim charakteryzuje się Brazylia. Obszary są pokryte pięknymi roślinami oraz trawami. Praktycznie cały obszar kraju znajduje się w zalewisku oceanu atlantyckiego. Sieć rzeczna jest bardzo dobrze rozwinięta i zasobna w wodę. Największym system rzecznym jest dorzecze Amazonki.