Geoturystyka – dział turystyki, pozwalający turystom poznanie procesu tworzenia

Geoturystyka – dział turystyki, pozwalający turystom poznanie procesu tworzenia

Coraz większa ilość naszych turystów docenia walory Polski, jako kraju o różnorodnych możliwościach poznawczych i wypoczynkowych. Najlepiej świadczy o tym fakt, że tegoroczne wakacje jedynie około 2 milionów Polaków postanowiło spędzić w innych krajach, natomiast około 10 milionów decyduje się na wyjazdy w Polskę. Odpowiadając na zapotrzebowanie, w turystyce pojawił się nowy kierunek, którym jest geoturystyka. Jest to typ turystyki poznawczej, który daje odpowiedź na pytanie o procesy, w wyniku których ukształtowały się fascynujące swoim pięknem elementy przyrody nieożywionej. Wielu turystów pasjonatów przyrody nieożywionej, jest jednocześnie miłośnikami i kolekcjonerami skamielin i minerałów, którzy wiele dni mogą spędzić na poszukiwaniu tego jednego, atrakcyjnego okazu. W Polsce występuje duża georóżnorodność, ze względu na różne okresy geologiczne kształtowania się terenów. Powstały dwa parki tematyczne, oparte na atrakcjach geologicznych – Park Jurajski w Bałtowie, gdzie odkryto ślady dinozaurów, oraz kielecki Geopark, placówka naukowo – rozrywkowa, która przyciąga rzesze turystów, jest wizytówką regionu świętokrzyskiego. Geoturystyka prowadzi do uatrakcyjnienia regionów polskich gdzie walory geologiczne można wyeksponować, zinwentaryzować i pokazać turystom. W przyszłości mają powstać specjalne szlaki geologiczne, dzięki którym łatwiejsze będzie odkrywanie przez turystów terenów interesujących geologicznie.